Toerusting

Nodig ons uit voor een toerustingavond of training in uw gemeente. We kunnen over diverse onderwerpen een (aangepaste) toerusting verzorgen, zoals: "Hoe gaan we intercultureel om met asielzoekers", "Hoe communiceer ik het christelijk geloof naar moslim asielzoekers", "Op welke wijze kunnen we asielzoekers het beste ontvangen in onze gemeente", "Asielprocedure, hoe help je hen, wat kun je het beste wel doen, en wat kun je het beste niet doen". Stel gerust uw vraag, waar u een toerusting of training over zou willen ontvangen.

Neem gerust contact met ons op.

 

Cursussen

Om het werk onder asielzoekers te starten en verder toe te rusten, organiseert Gave Veste diverse cursussen. Kijk op de Agenda wanneer een cursus gepland staat, of neem contact op met ons voor mogelijkheden bij u in de buurt. 

 1. Cursus "Kerk en Vluchteling"
 2. Cursus "Pastoraat onder vluchtelingen"
 3. Cursus "Bijbelstudie met asielzoekers"
 4. Cursus "Jongerenwerk"
 5. Cursus "Kinderwerk"
 6. Cursus "Vrouwenwerk" 

Cursus “Kerk en Vluchteling”

In vier avonden krijgt u een beeld van de verschillende aspecten van het omgaan met vluchtelingen. In de cursus krijgt u handreikingen om in eigen omgeving aan het werk te gaan onder asielzoekers. De volgende thema's komen in de cursusavonden aan bod:

Cursus “Pastoraat onder vluchtelingen

Hoe help je een vluchteling om gaan met zijn verdriet? Hoe kun je de ander vanuit zijn cultuur begrijpen? De cursus is bedoeld voor mensen die minimaal een jaar actief zijn in het werk onder vluchtelingen en/of de cursus Kerk en Vluchteling hebben gevolgd. Onderwerpen die tijdens de zes avonden behandeld worden:

 • Wat is pastoraat?
 • Hoe leg je interculturele relaties?
 • Hoe ga je om met schokkende gebeurtenissen?
 • Gebed en vergeving
 • Christelijke mensvisie
 • Bevrijding van demonische machten 

Cursus “Bijbelstudie met asielzoekers”

Hoe doe je bijbelstudie met asielzoekers? Een vraag waar de cursus "Bijbelstudie met asielzoekers" ruimschoots op ingaat. De cursus is bedoeld om het bijbelstudiewerk onder asielzoekers op te zetten en/of verder te verdiepen. De cursus duurt twee avonden en behandelt de volgende onderwerpen:

 • Waarom bijbelstudie?
 • Praktische en geestelijke voorbereiding
 • Relatie met de plaatselijke kerk
 • Algemene en praktische tips
 • Overzicht en evaluatie van diverse bijbelstudiemethodes

Cursus “Jongerenwerk”

Een groot deel van de asielzoekers bevindt zich in de jongerenleeftijd. Een unieke kans om hen in deze leeftijdsperiode in aanraking te brengen met het Evangelie. Om het jongerenwerk op te zetten of uit te breiden heeft Gave deze cursus ontwikkeld. De cursus duurt vier avonden en behandelt de volgende onderwerpen:

 • Leefwereld van asielzoekersjongeren
 • Hoe vorm ik een leidersgroep?
 • Welke activiteiten zijn geschikt voor 12-15 jarigen?
 • Welke activiteiten zijn geschikt voor 16+ jongeren? 

Cursus “Kinderwerk”

Onder asielzoekers bevinden zich ook kinderen, die vaak met hun vader en/of moeder naar ons land zijn gevlucht. Op school leren ze al snel Nederlands. Gods hart gaat uit naar kinderen. Jezus' heeft hierin ons een goed voorbeeld gegeven. Om asielzoekerskinderen op een goede manier in aanraking met Jezus' liefde te brengen, heeft Gave een cursus opgezet met de volgende thema's:

 • Wat geloven asielzoekerskinderen?
 • Vertellen van de boodschap
 • Kinderen tot Jezus leiden
 • Bidden met kinderen
 • Zingen
 • Orde op de club

Cursus “Vrouwenwerk”

Vrouwen vormen een speciale doelgroep binnen het asielzoekerswerk. Al te vaak zijn vrouwen vergeten of zelfs achtergesteld. We geloven dat God een heel speciaal plan heeft voor en met vrouwen. Daarom is het goed om aandacht te geven en energie te steken in activiteiten voor vrouwen. HIervoor is een cursus van vier avonden ontwikkeld. De volgende onderwerpen komen langs:

 • Doel en doelgroep
 • Kansen voor vrouwenwerk
 • Opzetten van vrouwenwerk
 • Werksoorten in groepswerk

   
Copyright © 2018 Gave Veste. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is Free Software vrijgegeven onder de GNU General Public License.