Gave Veste financieel steunen

 

Voor de werking van Gave Veste is zij volledig afhankelijk van giften. Deze giften worden gebruikt voor de werkingskosten van Gave Veste.

 

Projectenlijst

U kunt uw gift besteden aan een van de volgende concrete doelen:

 1. Project Buddy team (buddy = vriend van een vluchteling): kosten voor buddy vrijwilligers te ondersteunen.
 2. Project Animatie team (animatie = activiteiten voor vluchtelingen): kosten voor materiaal kosten en animatie vrijwilligers te ondersteunen. Animatie voor kinderen, tieners, jongeren, vrouwen, mannen.  
 3. Project Kampen: kosten voor werven en aanmelden van asielzoekers voor de kinder- en tienerkampen.
 4. Cursus en Toerusting geven (training vrijwilligers): cursusmaterialen en werkingskosten(vervoer).
 5. Begeleiding kerkelijke gemeenten van christelijk werk onder vluchtelingen:
 6. PR: kerken contacteren en motiveren, voorlichting, cursus, begeleiding en advies geven in de (door)start van christelijk vluchtelingenwerk.
 7. Kantoor (administratie) en dienstverlening (advies geven en service verlenen).
 8. Algemene werkingskosten van Gave Veste, die niet onder bovengenoemde onderdelen vallen.
 9. Vluchtelingen Gebedszondag: Materialen ontwikkelen, kerken motiveren mee te gaan doen aan deze dag, materialen ter beschikking stellen voor de kerken.

Uw giften komen volledig ten goede aan de werkingskosten van de v.z.w. Uw giften worden in geen geval besteed aan loonkosten van medewerkers, omdat alle medewerkers gratis hun diensten ter beschikking stellen aan de vereniging of ondersteund worden door hun achterban.  

  

Met uw steun kan de werking van Gave Veste doorgaan. U kunt overwegen een regelmatige sponsor te worden van Gave Veste. Dat kan via een 'doorlopende opdracht' bij uw bank. Ook kunt u een formulier 'Doorlopende opdracht' downloaden (klik hierop).

Ook eenmalige giften zijn hartelijk welkom.
Wilt u onze Nieuwsbrief ontvangen? Klik hierop.

 

Het KBC rekeningnummer is: 734-0286323-85
Op naam van: Gave Veste vzw

Voor giften vanuit het buitenland, zijn de volgende codes nodig:

 • IBAN-code: BE89 7340 2863 2385
 • BIC-code: KREDBEBB

Met uw gift maakt u het werk van Gave Veste mogelijk!  Hartelijk dank hiervoor!

Als v.z.w. willen wij transparant en verantwoord omgaan met de financiën. De jaarrekening wordt aan de Algemene Vergadering voorgelegd, die het controleren en goedkeuren.

Gave Veste vzw is erkend als vrijwilligersorganisatie door de Provincie Antwerpen. Klik hierop voor meer informatie.

    Gave Veste vzw is lid van de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV). Evangelische Alliantie Vlaanderen
    Daarmee onderschrijft Gave Veste de Evangelische Relationele Code (ERC) en
    Evangelische Deontologische Code (EDC), zoals de EAV die heeft opgesteld.

 

      Gave Veste is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt
      als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
      Als u giften aan Gave Veste geeft, zijn deze
      aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

      Klik hier voor meer uitgebreide informatie hierover.

 

   
Copyright © 2018 Gave Veste. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is Free Software vrijgegeven onder de GNU General Public License.