Vluchtelingen in de kerkdienst


Betrokkenheid in de dienst

Binnen de kerkdienst zijn er verschillende mogelijkheden om vluchtelingen er bij te betrekken. De liturgie binnen de ene gemeente leent zich hier echter beter toe dan die in de andere.

Enkele suggesties:

  1. Een woordje tot de vluchtelingen richten, zo nodig in het Engels of Frans. Dit kan bijvoorbeeld aan het begin van de dienst of de preek. Ook zou de zegen kunnen worden uitgesproken in het Engels of Frans.
  2. Aandacht voor de positie van de vluchtelingen in het gebed. 
  3. ‘Vreemdelingen’ als thema van de preek. 
  4. Vluchtelingen een bijdrage laten leveren door een lied of een getuigenis. 
  5. Gelovige vluchtelingen de mogelijkheid aanbieden om lid of gastlid van de kerk te worden. Dan kunnen zij ook de sacramenten meevieren.

>>naar boven

Brochure 'Vreem(edeling) in de kerk' Gastvrije gemeente
Gave Veste heeft en Brochure ontwikkeld met meer uitleg 'hoe u vluchtelingen kunt betrekken in uw gemeente'. Deze kunt u bestellen via info@gaveveste.be  De uitleg van deze brochure kunt u hier lezen. Klik hierop.

   
Copyright © 2018 Gave Veste. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is Free Software vrijgegeven onder de GNU General Public License.