Werkvormen voor vluchtelingen

Algemeen
We beogen dat er vanuit lokale kerken een aantal werkingen plaatsvinden, gericht op asielzoekers die wonen in OnthaalCentra (OC) en Lokale Opvang Initiatieven (LOI) vanuit het OCMW.

Om contact te krijgen met vluchtelingen is het aan te bevelen om:

  • Vrijwilligerswerk te gaan doen in een asielcentrum als vrijwilliger van het asielcentrum/OCMW, zoals Nederlandse les, huiswerkbegeleiding, vrouwenactiviteiten (crea-vrouwenwerking), kinderanimatie/activiteiten, tieneractiviteiten, jongerenactiviteiten.
  • Ofwel activiteiten aanbieden aan het asielcentrum, zoals kinderactiviteiten/animatie, tieneractiviteiten/animatie, jongerenactiviteiten/animatie (waaronder sport competitie, spel en muziek).

Asielzoekers mogen zich vrij bewegen en kunnen ook gaan naar aciviteiten buiten het asielcentrum, zoals in een kerk bijvoorbeeld. Door deze contacten is het mogelijk asielzoekers persoonlijk uit te nodigen voor christelijke activiteiten.

Werkvormen
Er zijn diverse activiteiten en werkvormen mogelijk in contact met (kandidaat-)vluchtelingen.

  • Vriendschapsrelatie opbouwen met asielzoekers (bezoeken/uitnodigen),
  • Bijbelstudie met asielzoekers,
  • Gastvrije ontvangst in de christelijke gemeente,
  • Kinderbijbelclub,
  • Tienerwerking,
  • Jongerenwerking,
  • Mannenwerking en/of
  • Vrouwenwerking

Gave Veste is beschikbaar om advies en begeleiding te geven om (een van) bovengenoemde werkingen op te helpen starten. Het zou goed zijn als dit vanuit uw kerkgemeente wordt gedaan in samenwerking met andere gemeenten in uw regio. Gave Veste kan ook komen spreken om mensen te motiveren voor dit werk en/of een cursus aanbieden om mensen de nodige kennis en vaardigheden te geven. Wij willen u graag van dienst zijn!
Wilt u ons uitnodigen? Klik dan hierop.

   
Copyright © 2018 Gave Veste. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is Free Software vrijgegeven onder de GNU General Public License.